You are currently viewing Αστρολογικές Όψεις & Σχηματισμοί

Αστρολογικές Όψεις & Σχηματισμοί

Οι γεωμετρικές σχέσεις μεταξύ των πλανητών, όπως υπολογίζονται στο ζωδιακό κύκλο καλούνται όψεις. Γεωμετρικές σχέσεις και όψεις αποτελούν δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσημες. Όψη καλείται η γωνιακή απόσταση μεταξύ της μοίρας ενός πλανήτη με αυτήν ενός άλλου πλανήτη στον αστρολογικό χάρτη. Ο πλήρης ζωδιακός κύκλος αποτελείται από δώδεκα ζώδια, το καθένα εκ των οποίων έχει τριάντα μοίρες. Ο πλήρης ζωδιακός κύκλος αποτελείται από τριακόσιες εξήντα μοίρες. Υπολογισμός; 12*30=360ο!

Οι όψεις χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, στις κύριες και τις δευτερεύουσες. Η σύνοδος, η αντίθεση, το τετράγωνο, το τρίγωνο και το εξάγωνο αποτελούν τις κύριες όψεις. Η χιαστή, το ημιεξάγωνο, το ημιτετράγωνο και το ενάμισι τετράγωνο αποτελούν δευτερεύουσες όψεις. Έκτος όμως των πλανητικών όψεων υπάρχουν και οι καλούμενοι σχηματισμοί όψεων, οι οποίοι αποτελούν σύνθεση περισσοτέρων από δύο από τις όψεις. Οι σχηματισμοί αποτελούν δυναμικές κλειδιά στην ερμηνεία ενός ωροσκοπίου και της προσωπικότητας ενός ανθρώπου και χρήζουν ιδιαίτερης μελέτης καθώς αποτελούν μία τεράστια δυναμική εξέλιξης.

Πρωτεύουσες όψεις

Σύνοδος 0ο : Η ταυτόχρονη παρουσία δύο πλανητών στο ίδιο ζώδιο και την ίδια μοίρα. Η όψη λαμβάνει χώρα πάντοτε στο ίδιο ζώδιο για αυτό καλείται και σύνοδος. Αποτελεί το πάντρεμα και τη συνεργασία των δύο πλανητών και των ενεργειών που αυτοί συμβολίζουν. Λειτουργεί εξαιρετικά όταν οι πλανήτες είναι ευεργέτες λόγου χάρη σύνοδος Δία-Αφροδίτης ενώ λειτουργεί περιοριστικά και θέτει περιορισμούς όταν αφορά κακεργέτες πλανήτες Κρόνο-Άρη. Η ενέργεια του ενός πλανήτη κατακλύζει τον άλλον πλανήτη. Οι ενέργειες των δύο πλανητών εμπλέκονται σε μικρή απόσταση και χρειάζεται να καταβάλλουμε προσπάθεια για να διοχετεύσουμε την ενέργεια τους δημιουργικά.

Τρίγωνο 120ο : Όταν δύο πλανήτες απέχουν μεταξύ τους 120ο. Αποτελεί την ισχυρότερη θετική όψη καθώς δείχνει τη συνεργασία των δύο πλανητών για την επίτευξη ενός αποτελέσματος ή σκοπού. Τα τρίγωνα εξασφαλίζουν επιτυχία και αρμονία. Αποτελούν έμφυτη δυναμική μας και μπορούμε να εφαρμόσουμε την δυναμική αυτή με ευκολία. Ωστόσο, δεν εξασφαλίζουν απαραίτητα την επιτυχία καθώς μιλάνε για αδράνεια και παθητικότητα λόγω σιγουριάς. Πολλές φορές χρειάζεται να διελαύνει ένας πλανήτης από εκείνο το σημείο που θα ενεργοποιήσει τη δυναμική της όψης. Τα όμοια στοιχεία σχηματίζουν τρίγωνο. Λόγου χάρη Κριός, Λέων, Τοξότης.

Εξάγωνο 60ο : Όταν δύο πλανήτες απέχουν μεταξύ τους 60ο. Μία όψη που δείχνει διευκολύνσεις, ευκολίες και αρμονία. Ωστόσο, είναι λιγότερο δυναμική του τριγώνου. Οι δύο πλανήτες βρίσκονται σε συμπληρωματικά ή συμβατά στοιχεία. Τα ζώδια του αέρα με εκείνα της φωτιάς και τα ζώδια του νερού με της γης σχηματίζουν εξάγωνο. Η ασφάλεια, η άνεση και η υπεροχή μπορούν να οδηγήσουν σε αδράνεια και παθητικότητα. Χρειάζεται να παντρέψουμε τα παρόμοια στοιχεία για να επιτύχουμε έναν στόχο. Τον ενθουσιασμό με την ιδέα και την διαίσθηση με την πρακτικότητα.

Τετράγωνο 90ο : Όταν δύο πλανήτες απέχουν μεταξύ  τους 90ο. Μία όψη που δείχνει προβλήματα, εμπόδια, δυσκολίες και προκλήσεις είτε λόγω πρακτικών ζητημάτων είτε λόγω ανασφαλειών. Τα άτομα βιώνουν εσωτερικές συγκρούσεις, ένταση και συναντάνε εμπόδια στον δρόμο της ζωής τους. Ωστόσο, η όψη εκδηλώνεται έντονα και δίνει μία διάθεση για μάχες. Έντονα αγωνιστικό προφίλ. Στην περίπτωση ενεργοποίησης από διελεύσεις τα άτομα βιώνουν άγχος και εκρήξεις που οδηγούν σε μεγάλες αλλαγές στη ζωή τους, σε ρήξεις σχέσεων ή και σε μετακομίσεις. Προσπάθεια για αλλαγή και βελτίωση της ποιότητας της ζωής. Τετράγωνο σχηματίζουν όσα ζώδια έχουν τις ίδιες ποιότητες. Λόγου χάρη τα παρορμητικά, Κριός, Καρκίνος, Ζυγός και Αιγόκερως. Ο Κριός έχει σε τετράγωνο τον Καρκίνο και τον Αιγόκερω (όμοιες ποιότητες).

Αντίθεση 180ο : Όταν δύο πλανήτες βρίσκονται στα απέναντι ζώδια λόγου χάρη Σκορπιός-Ταύρος. Η όψη λειτουργεί ανά άξονες. Εκφράζει εντάσεις, διαμάχες και διαφωνίες. Οι όψεις προκαλούν δυναμική ένταση και απαιτούν κάθαρση και δραστηριοποίηση. Χρειάζεται να βρούμε τη χρυσή τομή μεταξύ της αντίθεσης και των όσων επιτάσσουν οι πλανητικές θέσεις στα ζώδια και τους οίκους. Εξετάζοντας προσεκτικά τις πληροφορίες μπορούμε να γεφυρώσουμε το χάσμα. Λόγου χάρη μία αντίθεση Δία-Ερμή δηλώνει μία ικανότητα προς τη συγγραφή.

Δευτερεύουσες όψεις

Χιαστή 150ο : Τα καρμικά ζώδια σχηματίζουν χιαστή μεταξύ τους, δηλαδή τα διπλανά των απέναντι. Ο Τοξότης έχει απέναντι (αντίθεση) τους Διδύμους. Το ζώδιο του Τοξότη σχηματίζει κόντρα χιαστή με τον Ταύρο και τον Καρκίνο (διπλανά του απέναντι). Η όψη συνδέει δύο πλανήτες σε ζώδια που δεν έχουν κανένα κοινό σημείο και εκδηλώνεται με ένταση. Η χιαστή αποτελεί σημείο έντασης και μάθησης. Εκδηλώνεται στη ζωή αλλά αργούμε να το καταλάβουμε και να το αντιληφθούμε. Η όψη οδηγεί σε προβλήματα, δυσκολίες, συναισθηματικές εξαρτήσεις και σύγχυση που όμως δεν αντιλαμβανόμαστε μέχρις ότου εκδηλωθεί. Χρειάζεται μέτρο και όρια για να ισορροπήσουμε την ένταση.

Ημιεξάγωνο 30ο : Ημιεξάγωνο δημιουργούν τα διπλανά ζώδια μεταξύ τους. Ο Τοξότης σχηματίζει ημιεξάγωνο με τον Σκορπιό και τον Αιγόκερω. Δεν υπάρχει καμία απολύτως σύνδεση μεταξύ των δύο πλανητών αλλά μπορεί να υπάρξει μία συνεργασία μέσα από προσπάθεια. Η όψη δρα εσωτερικά και αφορά τις συναναστροφές μας με τους άλλους. Σημαντικό ρόλο στην ανωτέρω περίπτωση για έναν Τοξότη θα παίξουν ένας Σκορπιός και ένας Αιγόκερως καθώς αναπτύσσει στοιχεία που του λείπουν αλλά μπορεί να αποκτήσει. Αφομοιωτική όψη, που δρα θετικά αλλά χρειάζεται πειθαρχία και κοινωνικές συναναστροφές.

Ημιτετράγωνο 45ο : Το μισό του τετραγώνου. Μία όψη παρόμοια με το τετράγωνο απλώς με μικρότερη ένταση. Οι πλανήτες απέχουν μεταξύ τους σαράντα πέντε μοίρες.

Ενάμισι τετράγωνο 135ο :  Ένα και μισό τετράγωνο, 90ο+45ο. Μία όψη έντασης αλλά σαφώς ασθενέστερη από το τετράγωνο. Μέσα από συνεχή εμπόδια καταφέρνεις να υπερνικήσεις τις προκλήσεις. Συνεχείς αγώνες για επιβίωση.

Σχηματισμοί Όψεων

Αποτελούνται από μία σύνθεση των ανωτέρων σχηματισμών.

Μεγάλο Τρίγωνο: Σχηματίζεται μεταξύ των όμοιων στοιχείων και αποτελείται από τρεις πλανήτες στα όμοια στοιχεία. Λόγου χάρη χρειαζόμαστε έναν πλανήτη στον Κριό, έναν στον Λέοντα και έναν στον Τοξότη. Το μεγάλο τρίγωνο στα ζώδια της φωτιάς που χαρίζει ενθουσιασμό, πάθος και δυναμική. Η όψη αυτή δίνει τη δυνατότητα σε ένα άτομο να δραστηριοποιηθεί στους τομείς που αγγίζει το μεγάλο τρίγωνο. Χρειάζεται όμως πολλές φορές να ενεργοποιηθεί μέσα από μία διέλευση ή πρόοδο για εκδηλωθεί και να βγει το άτομο από τη νωθρότητα και την στατικότητα. Τρία τρίγωνα που συνδέονται μεταξύ τους με γωνία 120ο. Απίστευτο δυναμικό και επιτυχία που όμως πολλές φορές δεν εκδηλώνεται.

Ταυ-Τετράγωνο: Αποτελείται από δύο τετράγωνα 90ο και μία αντίθεση 180ο. Αντίθεση ενός πλανήτη προς έναν άλλον και τετράγωνο αυτής της αντίθεσης προς τον άλλον πλανήτη. Μία όψη που δημιουργεί ένταση και εντείνει το στρες. Ο σχηματισμός αποτελείται από έναν πλανήτη, ο οποίος σχηματίζει δύο τετράγωνα με την αντίθεση δύο πλανητών. Αφορά δυσκολίες, εμπόδια και προκλήσεις που θα συναντήσει το άτομο, ωστόσο επιδεικνύει ένα αγωνιστικό πνεύμα και βγαίνει νικητής.

Σταυρός: Ο σχηματισμός αποτελείται από δύο αντιθέσεις (180ο) και τέσσερα τετράγωνα (90ο). Εκφράζει ιδιαίτερα μεγάλη ένταση σε τέσσερις τομείς της ζωής ενός ανθρώπου αλλά μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη και αξιοθαύμαστη επιτυχία. Χρειάζεται τεράστια ψυχικά αποθέματα για να αντέξουν τα άτομα στην επιρροή του εν λόγω σχηματισμού.

Χαρταετός: Η όψη αποτελείται από ένα μεγάλο τρίγωνο (3*120) και μία αντίθεση (180ο). Η τομή της αντίθεσης σχηματίζει δύο εξάγωνα (60ο) από το σημείο της τομής. Ο σχηματισμός δημιουργεί μία στρεσογόνο κατάσταση αλλά μπορεί να οδηγήσει σε τεράστια δημιουργικότητα και επιτυχία. Ιδιαίτερα τυχεροί οι άνθρωποι που φέρουν αυτήν την όψη.

Yod ή Δάχτυλος του Θεού: Δύο χιαστές (150ο) που συνδέονται με ένα εξάγωνο (60ο). Τον σημαντικότερο ρόλο παίζει ο πλανήτης που βρίσκεται στην κορυφή του σχηματισμού καθώς εκδηλώνει την τάση να παντρέψει τις ποιότητες των εξαγώνων αρμονίας. Ένας σχηματισμός περισσότερο εσωτερικός που επιδρά σε ψυχολογικό επίπεδο. Απαντάται συχνά σε ψυχολόγους και ψυχοθεραπευτές.

Μυστικό Τετράπλευρο: Αποτελείται από δύο τρίγωνα (120ο) και δύο εξάγωνα (60ο) και δύο αντιθέσεις. Μία αντίθεση στον άξονα Διδύμων-Τοξότη σε συνδυασμό με μία αντίθεση στον άξονα Υδροχόου-Λέοντα. Τεράστια δημιουργική δύναμη, που το άτομο μπορεί να χρησιμοποιήσει άκρως παραγωγικά ώστε να αφήσει έργο, κληρονομιά και παρακαταθήκη.

Μεγάλο Εξάγωνο: Σχηματίζεται από τρία τρίγωνα και τρία εξάγωνα. Μία όψη δημιουργική, ωστόσο εάν δεν βρει δυναμική διοχέτευση δημιουργεί μπλοκαρίσματα.

Στέλιουμ ή Πολυαστρία: Η ταυτόχρονη παρουσία τριών και άνω πλανητών στο ίδιο ζώδιο, σε πολύ στενή ανοχή. Ανάλογα με τον τομέα και το ζώδιο που σχηματίζεται η πολυαστρία το άτομο θα βιώσει τεράστια ένταση και δυναμική. Ο τομέας θα απορροφήσει μεγάλο κομμάτι της ενέργειας του ατόμου και σίγουρα θα βρει τον τρόπο να διοχετεύσει την ενέργεια αυτή εποικοδομητικά.

Σκανδάλη: Μία πολυαστρία σε τετράγωνο με έναν πλανήτη. Μία όψη που προκαλεί αρκετά εμπόδια, πολλές καθυστερήσεις, αναβολές και ματαιώσεις καθώς τα άτομα συνεχώς έρχονται μπροστά σε διλήμματα.

Σχήματα Χάρτη

Ένας αστρολογικός χάρτης αποτελεί έναν κύκλο 360ο. Ο κύκλος αυτός χωρίζεται από δύο κάθετες τέμνουσες (αντιθέσεις 180ο) και δημιουργούνται τέσσερα τεταρτημόρια των 90ο. Οι τέμνουσες του κύκλου είναι ο άξονας Ωροσκόπου (ASC)-Κατερχόμενου (DES) και Μεσουρανήματος (MC)-Ναδίρ (IC). Σε αυτήν την περίπτωση έχουμε πέντε τύπους χάρτη, τον εσωστρεφή, τον εξωστρεφή, τον ισορροπημένο, τον ανθρωποκεντρικό και τον εγωκεντρικό χάρτη.

Ισορροπημένος Χάρτης: Οι πλανήτες είναι ομοιόμορφα κατανεμημένοι σε όλο το ωροσκόπιο, σε όλα τα τεταρτημόρια. Τρομερή δυναμική, με όλουςτους τομείς να απορροφούν την ενέργεια και προσοχή του ανθρώπου, ωστόσο υπάρχει κίνδυνος διάσπασης ενέργειας λόγω πολλών στόχων ταυτόχρονα που θέτει το άτομο.

Εσωστρεφής Χάρτης: Όλοι οι πλανήτες βρίσκονται στο κάτω μέρος που τέμνει ο άξονας ωροσκόπου-κατερχόμενου. Άνθρωποι εσωστρεφείς, με εσωτερικευμένη δύναμη, που ακολουθούν πολλές φορές μοναχικό επαγγελματικό και όχι μόνο μονοπάτι. Ιδιαίτερα συναισθηματικά δεμένοι με την οικογένεια και το σπίτι.

Εξωστρεφής Χάρτης: Όλοι οι πλανήτες βρίσκονται στο πάνω μέρος του χάρτη που τέμνει ο άξονας ωροσκόπου-κατερχόμενου. Το άτομο είναι γεννημένο να ηγείται σε επαγγελματικές θέσεις και να διαπρέψει στην κοινωνία. Η ενέργεια του διαχέεται στις ανθρώπινες σχέσεις και στην επαφή του με τον έξω κόσμο. Ψάχνει όμως να βρει το κέντρο του καθώς νιώθει ένα κενό. Μπορεί να σπάσει εύκολα οικογενειακούς δεσμούς στο βωμό της επιτυχίας.

Εγωκεντρικός Χάρτης: Οι πλανήτες είναι μαζεμένοι στο αριστερό μέρος του χάρτη προς τον ωροσκόπο. Δείχνει έντονα εγωιστή άνθρωπο, ο οποίος θέτει την ατομική ευημερία πιο ψηλά από την κοινωνική ευημερία.

Οι πλανήτες είναι μαζεμένοι στο δεξί μέρος του χάρτη, προς το κατερχόμενο. Ο χάρτης φανερώνει έναν άνθρωπο αφοσιωμένο στους ανθρώπους, στους συνεργάτες, στη σχέση του. Προάγει την κοινωνική ευημερία έναντι της ατομικής προόδου και συνήθως οι άλλοι παίζουν καθοριστικό ρόλο στη ζωή του.

Ανακεφαλαιώνοντας, μπορείτε να καταλάβετε την ποικιλία και την πολυπλοκότητα των αστρολογικών όψεων και σχηματισμών. Η μελέτη ενός ωροσκοπίου αποτελεί μία πολύπλοκη ερμηνεία, η οποία χρειάζεται γνώση, σύνεση, επιμέλεια και σεβασμό απέναντι στον άνθρωπο ως οντότητα. Όπως καταλαβαίνετε, είναι αδύνατο αλλά και ανώφελο να αναλύσουμε περισσότερο τις όψεις μεταξύ των πλανητών γιατί όλα αυτά έχουν μία σημαντική συνιστώσα, το ατομικό ωροσκόπιο του καθενός.