You are currently viewing ΗΛΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (SOLAR RETURN)

ΗΛΙΑΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (SOLAR RETURN)

 
Ηλιακή Επιστοφή (Solar Return)
Μία από τις πιο αξιόπιστες, έγκυρες και ακριβείς μεθόδους πρόβλεψης είναι αυτή της ηλιακής επιστροφής. Τι καλούμε όμως ηλιακή επιστροφή; Μία φορά τον χρόνο, συγκεκριμένα την ημέρα της γεννήσεως μας ο Ήλιος επιστρέφει στην γενέθλια θέση του (εκεί που βρισκόταν όταν γεννηθήκαμε). Εκείνη την στιγμή καταστρώνεται ένας νέος χάρτης, ο οποίος αποτελεί ένδειξη για το πώς θα κυλήσει ολόκληρη η γενέθλια χρονιά, μέχρι τα επόμενα γενέθλια μας. Παραδείγματος χάρη, ο κύριος Χ γεννήθηκε 12/12/1989 και ώρα 14:45 στην Θεσσαλονίκη, είναι Τοξότης με ωροσκόπο στον Ταύρο. Η γενέθλια θέση του Ήλιου του βρίσκεται στην 20.29ο του Τοξότη. Το 2013 όμως, ο Ήλιος του επιστρέφει στην 20.29ο στις 10:30 το πρωί έτσι ο ωροσκόπος του ανατέλλει στον Υδροχόο. Ο Ήλιος στον γενέθλιο χάρτη του βρίσκεται στον 8ο οίκο ενώ στον χάρτη της ηλιακής επιστροφής του 2013 είναι τοποθετημένος στον 11ο οίκο. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Η ενέργεια του κυρίου Χ ήταν στραμμένη σε θέματα ομαδικά, ομαδικότητας και ομαδικής συνύπαρξης. Ο κύριος Χ θα διένυε ένα έτος άκρως ερεθιστικό και διευρυντικό για την κοινωνική του ζωή. Νέοι άνθρωποι, νέοι φίλοι, νέες γνωριμίες αλλά και νέοι στόχοι. Όντως, ο εν λόγω κύριος στο πρώτο εξάμηνο της νέας γενεθλιακής του χρονιάς υπηρετούσε την μητέρα πατρίδα και γνώρισε πολλούς ανθρώπους, δικτυώθηκε, διεύρυνε τον κοινωνικό του κύκλο. Ήταν μία χρονιά εξωστρέφειας, νέων γνωριμιών αλλά και νέας στοχοθέτησης στην ζωή του. Ολοκλήρωσε στόχους του, όνειρα και φιλοδοξίες του. Η εν λόγω χρονιά τον έφερε σε επαφή με πολύ κόσμο, με νέες εμπειρίες, ήταν ένας τρόπος συμβίωσης και έμαθε να αλληλεπιδρά και να συναναστρέφεται με κόσμο.
 

Πράγματι, η θέση του Ήλιου στον χάρτη της ηλιακής επιστροφής είναι καθοριστική και αποτελεί μία ένδειξη σε ποιους τομείς της ζωής μας θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση και ενέργεια. Λόγου χάρη, ένας Ήλιος στον πρώτο οίκο δείχνει νέες εκκινήσεις στην προσωπική ζωή. Το άτομο γίνεται περισσότερο δυναμικό, παίρνει πρωτοβουλίες, ρίσκα και είναι έτοιμο για νέες ενάρξεις. Οι σχηματισμοί με τους άλλους πλανήτες αποτελούν μία ένδειξη για το πώς θα εξελιχθούν κάποιες υποθέσεις στην προσωπική του ζωή. Λόγου χάρη, ένας Κρόνος τοποθετημένος στον 10ο οίκο σε θετική γωνία με τον Ήλιο της ηλιακής επιστροφής δείχνει άνοδο επαγγελματική, καταξίωση, πρόοδο, αναγνώριση ενώ το άτομο δεν αποκλείεται να βάλει σε εφαρμογή ένα νέο πρότζεκτ. Ένας Ήλιος στον 7ο οίκο σε θετική γωνία με τον Κρόνο από τον 10ο οίκο μας μιλάει για πρόοδο στον επαγγελματικό τομέα αλλά μέσω της συνεργασίας, του πνεύματος ομαδικότητας. Συνεπώς, αντιλαμβάνεστε πως η επίτευξη των επαγγελματικών φιλοδοξιών υλοποιείται είτε μέσω της προσωπικής δράσης είτε μέσω της συνεργασίας.

Χρονιές σταθμοί είναι εκείνες, όταν ο Ήλιος βρίσκεται στους γωνιακούς οίκους. Οι γωνιακοί οίκοι είναι ο πρώτος, ο τέταρτος, ο έβδομος και ο δέκατος. Σημαντικά γεγονότα λαμβάνουν χώρα στην ζωή του ατόμου και έρχονται να φέρουν καταιγιστικές εξελίξεις, αλλαγές, πρόοδο και δυναμικότητα. Εξελίξεις στην προσωπική ζωή, στον έρωτα, στις σχέσεις, στον οικογενειακό βίο και στην επαγγελματική αρένα είναι στο μενού των θέσεων του Ήλιου αντίστοιχα. Σε αυτό το σημείο είναι καίριο να σας αναφέρω ότι χρονιές σταθμοί θεωρούνται και εκείνες, στις οποίες η επιστροφή του Ήλιου συμπίπτει με νέα σελήνη ή πανσέληνο. Λόγου χάρη, εάν κάποιος γιορτάσει τα γενέθλια του με νέα σελήνη ή πανσέληνο θα έχει σημαντικές αλλαγές στην ζωή του ενώ θα υπάρξουν νέες εκκινήσεις (στην περίπτωση της νέας σελήνης) ή κλεισίματα υποθέσεων (στην περίπτωση της πανσελήνου). Αναλυτικότερα, όσον αφορά τις θέσεις του Ήλιου στην ηλιακή επιστροφή:
 
Ήλιος ηλιακής επιστροφής στον 1ο οίκο: Μία σημαντική χρονιά, μία χρονιά σταθμός. Νέες εκκινήσεις, νέες σχέσεις, νέες συνεργασίες, δυναμισμός, πρωτοβουλίες, αφύπνιση. Χρονιά ρίσκου, αποφάσεων και δη αποφάσεων που σχετίζονται με καινούρια ξεκινήματα. Πιθανότατα να υπάρξει η δημιουργία μιας νέας αισθηματικής σχέσης ή το άτομο να αποφασίσει να κάνει αλλαγές στα επαγγελματικά. Ανακαλύπτει τις προσωπικές του ανάγκες, τα θέλω του, έρχεται σε επαφή με τον ίδιο του τον εαυτό, με τα ταλέντα του και με τις ικανότητές του. Προσωπική ανάπτυξη και κατορθώματα στην προσωπική ζωή και στον επαγγελματικό τομέα. Αυτοαπορρόφηση, αυτοθυσίες με σκοπό την πρόοδο. Πιθανή αλλαγή εμφάνισης ή στυλ.
 
Ήλιος ηλιακής επιστροφής στον 2ο οίκο: Περίοδος σταθεροποίησης και σταθερότητας. Τα περασμένα χρόνια εάν το άτομο έχει κάνει νέες εκκινήσεις θα προσπαθήσει να τις σταθεροποιήσει και να αδράξει οφέλη υλικά και συναισθηματικά. Έντονη ενασχόληση με ζητήματα οικονομικά, με ακίνητη περιουσία. Ιδανική χρονιά για να ανακαλύψει κανείς ταλέντα του, ικανότητες του και να αποκτήσει συμπληρωματική πηγή εισοδήματος. Αλλαγές στο σύστημα αξιών, σταθερών, προτεραιότητες στις αξίες. Συναισθηματική αναδόμηση και αναδιοργάνωση. Εάν το άτομο είχε επισυνάψει μία σχέση τα περασμένα χρόνια η νέα γενεθλιακή χρονιά είναι ιδανική για να σταθεροποιήσει τον δεσμό του/της.
 
Ήλιος ηλιακής επιστροφής στον 3ο οίκο: Μία χρονιά άκρως ιδεολογική. Το άτομο θα δικτυωθεί, θα κοινωνικοποιηθεί, θα επισυνάψει νέες σχέσεις και θα διευρύνει τον κοινωνικό του ιστό. Ταξίδια, μετακινήσεις, επαφές, συζητήσεις, δημόσιες σχέσεις, συγγραφή και εμπόριο ευνοούνται δεόντως. Ιδανική χρονιά για αναθεωρήσεις ιδεών ή ιδεολογίας. Έμφαση στην διανοητική διάσταση της ζωής, εκπαίδευση, περεταίρω κατάρτιση και ειδίκευση. Το άτομο αναλόγως με τις όψεις που δέχεται ο ήλιος της ηλιακής επιστροφής θα πρέπει να υιοθετήσει ένα σύστημα διανοητικής ακαμψίας ή ευκαμψίας. Το άτομο κινείται περισσότερο διανοητικά και εγκεφαλικά παρά συναισθηματικά. Ανάμειξη με την κοινωνία, αλλά και επιθυμία για πνευματική φώτιση, επικοινωνία και πληροφορίες. Ιδανική χρονιά για συλλογή πληροφοριών. Εύνοια σε σχέση με συγγενείς και αδέλφια (αναλόγως των όψεων που δέχεται ο Ήλιος της ηλιακής επιστροφής).
 
Ήλιος ηλιακής επιστροφής στον 4ο: Σημαντική χρονιά καθώς το άτομο θα δώσει έμφαση σε θέματα οικογενειακής χροιάς. Πιθανή ανακαίνιση ή μετακόμιση για λόγους πρακτικούς ή εργασιακούς. Ενασχόληση με θέματα ακίνητης περιουσίας, αγορών και πωλήσεων. Έμφαση σε θέματα οικογενειακά ή ανάγκη για πολύ προσωπικές σχέσεις που θα οδηγήσουν σε βελτίωση των ενδοοικογενειακών σχέσεων. Χρονιά αναδιοργάνωσης σε επίπεδο συναισθηματικό, συναισθηματικές ανάγκες σε πρώτο πλάνο. Το άτομο μπορεί να δεχτεί βοήθεια σε επίπεδο υλικό και συναισθηματικό από την οικογένειά του. Πιθανή μία συμβίωση εάν το άτομο διατηρούσε μακροχρόνια σχέση. Δεν αποκλείεται η έλευση ενός νέου μέλους στην οικογένεια. Επιτυχία αναμένεται και στον επαγγελματικό τομέα, ο οποίος φαίνεται να μονοπωλεί το ενδιαφέρον αυτής της οικοθεσίας.
 
Ήλιος ηλιακής επιστροφής στον 5ο οίκο: Μία ιδιαίτερα όμορφη χρονιά, γεμάτη συγκινήσεις, έρωτα, φλερτ, τύχη, παιχνίδι. Νέες αισθηματικές σχέσεις ξεπροβάλλουν και εάν είσαι αδέσμευτος μπορείς να πραγματοποιήσεις μία πολύ τυχερή σχέση. Έμφαση στην δημιουργικότητα, στις επαγγελματικές εκκινήσεις, στα πρότζεκτ και σε καθετί που άπτεται της προόδου. Χρονιά όπου μπορεί να γίνει κάποιος περισσότερο τολμηρός, ριψοκίνδυνος έτσι ώστε να διακριθεί στην προσωπική και επαγγελματική ζωή. Ρομάντζο, έντονα ειδύλλια και ζουμερές σεξουαλικές περιπέτειες. Το κρυμμένο παιδί ξυπνάει μέσα στα άτομα και νιώθουν έφηβοι. Ιδανική χρονιά για απόκτηση απογόνων. Αυτοέκφραση, δημιουργικότητα, ενθουσιασμός, γενναιοδωρία. Οι φίλοι είναι σημαντικοί.
 
Ήλιος ηλιακής επιστροφής στον 6ο οίκο: Μία όχι και τόσο ξεκούραστη χρονιά αναμένεται να είναι αυτή με τον ήλιο της ηλιακής επιστροφής στον εν λόγω οίκο. Θέματα εργασιακά, καθημερινότητας, πρακτικά, επαγγελματικά αλλά και τακτοποίησης εκκρεμοτήτων είναι στο μενού τον νέου έτους. Μπορεί να υπάρξει αναδιοργάνωση και αλλαγές σε σχέση με συναδέλφους ή στον χώρο εργασίας του ατόμου. Πιθανώς να χρειαστεί να φέρει εις πέρας περισσότερες υποχρεώσεις και να συνδράμει πιο παραγωγικά στην εργασία. Προσφορά υπηρεσιών, εξυπηρέτηση τρίτων. Ιδανική χρονιά για να ξεκινήσει κανείς ένα διαφορετικό τρόπο ζωής, να υιοθετήσει διαφορετικές διατροφικές συνήθειες και να βοηθήσει τον οργανισμό του να αποτοξινωθεί. Το άτομο θα κληθεί να μάθει να οργανώσει την καθημερινότητά του, το πρόγραμμα του ενώ θέματα υγείας, διατροφής και άσκησης ίσως γίνουν εμμονή.
 
Ήλιος ηλιακής επιστροφής στον 7ο οίκο: Χρονιά σταθμός για τις σχέσεις, τις συνεργασίες και τον έρωτα. Το άτομο θα διευρύνει τον κοινωνικό του κύκλο και νέοι άνθρωποι θα μπουν στην ζωή του φέρνοντας ανανέωση και καλύτερες προοπτικές. Νέοι άνθρωποι εισβάλλουν στην ζωή του ατόμου με απώτερο σκοπό την επέκταση και εξέλιξη επαγγελματική αλλά και προσωπική. Πιθανώς εάν το άτομο διατηρεί μία ήδη υπάρχουσα σχέση να συμβιώσει ή να αποφασίσει να παντρευτεί. Εάν πάλι είναι εργένης δεν αποκλείεται να γνωρίσει τον έρωτα της ζωής του/της. Ανάγκη για συνεργασία, συντροφικότητα και περιορισμός του «εγώ». Οι σχέσεις και οι συνεργασίες γίνονται περισσότερο σημαντικές από ότι η ατομική δράση. Εάν ακολουθήσει το άτομο αυτό το μότο θα αποκτήσει πολλαπλάσια οφέλη.

Ήλιος ηλιακής επιστροφής στον 8ο οίκο: Θέματα οικονομικά, κληρονομικά, εφορίας, δανείων, διατροφών αλλά και επενδύσεων θα απασχολήσουν το άτομο. Ιδανική χρονιά για τέτοιου είδους διακανονισμούς και για διευθετήσεις επί τοιούτων θεμάτων. Ιδανικό διάστημα για να διεκδικήσεις οφειλόμενα, απέφυγε να δανείσεις. Χρονιά εσωστρέφειας, που βάζει το άτομο να έρθει σε επαφή με τις βαθύτερες του ανάγκες, με το συναίσθημά του. Πιθανώς να έρθουν στην επιφάνεια εμμονές, φοβίες και ανησυχίες αλλά το άτομο καλείται να καταπολεμήσει τέτοιου είδους θέματα. Ιδανική χρονιά για να έρθει κανείς κοντά στον/στην σύντροφό του. Περίοδος αναθεωρήσεων σε επίπεδο συναισθηματικό. Ιδανική χρονιά για ενασχόληση με εναλλακτικές θεραπείες ή τον διαλογισμό. Οι αλλαγές είναι δεδομένες και προκαλούνται από μέσα προς τα έξω. Το άτομο χαρακτηρίζεται από οξεία αντίληψη βάση ενστίκτου και διαίσθησης. Μεταμόρφωση συναισθηματική. Έντονα ερωτική διάθεση, σεξουαλικότητα και δυνατές ερωτικές στιγμές.
 
Ήλιος ηλιακής επιστροφής στον 9ο οίκο: Μία τυχερή χρονιά, αισιόδοξη, στην διάρκεια της οποίας το άτομο επισυνάπτει νέες γνωριμίες και διευρύνει τον κοινωνικό του κύκλο. Πολλές συζητήσεις, επαφές, ταξίδια και δη στο εξωτερικό απασχολούν το άτομο, το οποίο ίσως χρειαστεί να ταξιδέψει. Έμφαση στην διανοητική και πνευματική διάσταση της ζωής, αδιαφορία για τα υλικά αγαθά. Επαναξιολόγηση και επαναπροσδιορισμός των πιστεύω, των αντιλήψεων του ατόμου. Ιδανικό διάστημα για αναζήτηση εργασίας, για εμπλουτισμό γνώσεων και για να ξεκινήσει κανείς έναν νέο κύκλο σπουδών. Ενασχόληση με την επικοινωνία, την συγγραφή, τις εκδόσεις αλλά και πολλά ταξίδια είτε νοητικά είτε κυριολεκτικά. Θέματα νομικά έρχονται στο προσκήνιο (αναλόγως των όψεων υπάρχει επιτυχία ή δυσκολίες). Στοχοθέτηση, επαναπροσδιορισμός αξιών αλλά και ιδεολογιών. Το άτομο δέχεται επιρροές σε επίπεδο ιδεολογίας και φιλοσοφίας, πιθανώς να αλλάξει αντιμετώπιση απέναντι στην ζωή.
 
Ήλιος ηλιακής επιστροφής στον 10ο οίκο: Μία από τις σημαντικότερες χρονιές αποτελεί αυτή με τον Ήλιο να βασιλεύει στο σπίτι του Αιγόκερω. Δυναμισμός, πρωτοβουλίες με απώτερο σκοπό την επαγγελματική εξέλιξη και πρόοδο του ατόμου. Θέματα καριέρας, επαγγελματικά, κοινωνικής προβολής και καταξίωσης απασχολούν τον ιδιώτη. Σε πρώτο πλάνο οι επαγγελματικές επιλογές και η επιτυχία, η αναγνωρισιμότητα. Η φήμη του ατόμου ανάλογα των όψεων μπορεί να εκτοξευθεί στα ύψη ή να αποδυναμωθεί. Αυτοαπασχόληση, ο δείκτης της ευμάρειας για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Νέες σχέσεις, νέες συνεργασίες στο προσκήνιο. Ανάλογα των επιρροών το άτομο μπορεί να βελτιώσει τις σχέσεις του με ανωτέρους και προϊσταμένους. Το άτομο μπορεί να βάλει πλώρη για ένα νέο επαγγελματικό πρότζεκτ ή για αλλαγή εργασίας ή χώρου απασχόλησης.
 
Ήλιος ηλιακής επιστροφής στον 11ο οίκο: Χρονιά εξωστρέφειας, προόδου, έντονων κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και προσπάθειας για να απηχήσουν οι κόποι του ατόμου σε επίπεδο συλλογικό. Εάν έχει εργαστεί κάποιες σκληρά επάνω σε ένα πρότζεκτ έφτασε το πλήρωμα του χρόνου να το κοινοποιήσει και να γίνει αποδεκτό ή μη από την κοινωνία. Δικτύωση, κοινωνικοποίηση, νέες γνωριμίες, νέοι φίλοι. Η ομαδική δράση είναι αποτελεσματικότερη της ατομικής και το άτομο εάν μάθει να εργάζεται συλλογικά, με συμπορευτές θα κερδίσει περισσότερα οφέλη. Ιδανική χρονιά για αφύπνιση, για αναθεωρήσεις στόχων αλλά και για να θέσει κανείς νέους. Φιλοδοξίες, ελπίδες, μελλοντικά σχέδια που μπορούν να εφαρμοστούν και να φέρουν επιτυχία εάν δέχεται ο Ήλιος θετικές όψεις. Απομάκρυνση από καθετί καταπιεστικό προς την προσωπικότητα ή ιδιοσυγκρασία του ατόμου. Καινοτομία, προοδευτικότητα, επινοητικότητα. Επαφές με συλλογικές ομάδες και χώρους. Ενασχόληση με την τεχνολογία και την επιστήμη. Υψηλά-πνευματικά ιδανικά.
 
Ήλιος ηλιακής επιστροφής στον 12ο οίκο: Χρονιά εσωστρέφειας, κλεισίματος κύκλων και υποθέσεων τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Το άτομο έχει την ανάγκη να αποσυρθεί από όλους και από όλα. Δεν είναι ιδανική χρονιά για εκκινήσεις επαγγελματικές αλλά για αναθεωρήσεις πρότζεκτ ή ιδεολογιών. Το άτομο αναδιοργανώνει τις πληροφορίες που έχει συλλέξει χρόνια και κάνει ένα ξεκαθάρισμα ώστε να κρατήσει τα οφέλη και να πετάξει τα περιττά. Πολλές φορές το άτομο νιώθει αισθήματα μετάνοιας ή μεταμέλειας για παρελθοντικές πράξεις που θεωρεί μη ηθικές. Ηθικοπλαστικός χαρακτήρας που δίνει έμφαση στα συναισθηματικά και στα πνευματικά αγαθά. Δεν ενδιαφέρεται για την ύλη αλλά για τον ανθρωπισμό και για τον εξωραϊσμό αρνητικών συναισθημάτων. Το άτομο στρέφεται στην πνευματικότητα , στην συμπόνια, στην συμπάθεια απέναντι στους άλλους. Πιθανώς να προκύψει μία αισθηματική υπόθεση μη αποδεκτή από το κοινωνικό γίγνεσθαι ή το άτομο να έχει καταπιεσμένα συναισθήματα.