You are currently viewing Παιδικό Ωροσκόπιο

Παιδικό Ωροσκόπιο

Μία από τις μεγαλύτερες ευθύνες ενός ανθρώπου είναι αυτή που φέρει ως γονέας. Ανεξαρτήτως ζωδίου, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας ο γονέας έρχεται αντιμέτωπος με άγχη, ανασφάλειες και φοβίες που αφορούν το παιδί του. Ένας νέος κόσμος ξετυλίγεται μπροστά μας. Μέσα από τα μάτια των παιδιών μας βλέπουμε την ελπίδα, το φως, την αισιοδοξία ενώ από την άλλη καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τα άγχη μας για την μελλοντική του εξέλιξη και πορεία.

Πολλοί γονείς αναζητούν συμβουλευτική επάνω σε ζητήματα που σχετίζονται με το παιδί τους αλλά και με την στάση που πρέπει να υιοθετήσουν ώστε να βοηθήσουν το παιδί τους να εξελιχθεί, να ανακαλύψει τις κλίσεις του, τα ταλέντα του και να το βοηθήσουν σε εκείνα τα κομμάτια που υστερεί ή νιώθει ανασφάλεια ή μειονεξία. Πολλοί απευθύνονται σε σχολικούς συμβούλους και σε παιδοψυχολόγους. Αδιαμφισβήτητα, ο ρόλος ενός παιδοψυχολόγου είναι αναντικατάστατος ωστόσο η Αστρολογία έρχεται να μας βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα την ψυχολογία του παιδιού μας.

Ο ρόλος ενός αστρολόγου σε αυτό το κομμάτι είναι μία σύνθετη, επίπονη προσπάθεια και χρειάζεται διπλωματία και διακριτικότητα καθώς απευθύνεται στους γονείς και όχι στο παιδί. Πρέπει να είναι υπεύθυνος και να ασχοληθεί διεξοδικά με το ζήτημα και την ανάλυση του προφίλ ενός παιδιού.

Ασφαλώς έναν γονέα σε αυτό το στάδιο δεν τον αφοράν ζητήματα για την οικονομική πορεία και την επαγγελματική εξέλιξη του παιδιού καθώς αυτός είναι που θα του παρέχει τα πάντα. Όσο για το θέμα της επαγγελματικής σταδιοδρομίας είναι κάτι που θα τον απασχολήσει πολλά χρόνια αργότερα, στο Λύκειο και μετά τα 15 έτη. Ο γονέας ενδιαφέρεται για την ψυχολογία του παιδιού, για το μαθησιακό επίπεδο και την μαθησιακή ικανότητα του παιδιού του αλλά και για τη σχέση του με τους συνομηλίκους του.

Ο γονέας έρχεται αντιμέτωπος με πολλά ερωτήματα στα οποία αναζητάει να βρει λύση και να πάρει απαντήσεις. Τι χαρακτήρα θα έχει το παιδί μου; Θα είναι εξωστρεφές ή εσωστρεφές; Θα έχει μαθησιακές δυσκολίες ή θα είναι καλός μαθητής; Ποιες είναι οι κλίσεις του, τα ταλέντα του; Πως θα είναι η σχέση του με τους συνομήλικους του;

Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση του ωροσκοπίου του παιδιού καλό είναι να ρίξουμε μία ματιά στα ατομικά ωροσκόπια των γονέων καθώς από εκεί μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες για την δική τους προσωπικότητα και για το πώς αντιμετωπίζουν το ζήτημα του «παιδιού» τους. Ποια είναι η στάση τους απέναντι στο παιδί τους; Αδιαφιλονίκητα, κανένας γονιός δεν μισεί το παιδί του, υπάρχουν φυσικά και περιπτώσεις διαταραγμένων και προβληματικών ανθρώπων, οι οποίοι χρήζουν συμβουλευτικής. Στη συνέχεια, εξετάζουμε το ατομικό ωροσκόπιο του παιδιού και τέλος τη μεταξύ τους συναστρία και το πώς αλληλοεπιδρούν ο ένας στον άλλον.

Σημεία Κλειδιά

Ο Ήλιος, η Σελήνη, ο Ερμής, ο πρώτος, ο τρίτος, ο τέταρτος, ο δέκατος και ο ενδέκατος οίκος αποτελούν τα σημεία που χρήζουν διεξοδικής και προσεκτικής μελέτης. Ο Ήλιος στο παιδικό ωροσκόπιο σχετίζεται με τον πατέρα και τη σχέση που αναπτύσσει το παιδί με τον πατέρα. Συμβολίζει το «ΕΓΩ» του, την ύπαρξη του και την προσωπικότητα του. Η Σελήνη στο παιδικό ωροσκόπιο σχετίζεται με τη μητέρα, με την σχέση του παιδιού με τη μητέρα αλλά και με τη συναισθηματική φύση του παιδιού. Ο Ερμής σχετίζεται με τις επικοινωνιακές ικανότητες και δεξιότητες του παιδιού, με τον τρόπο που επικοινωνεί και εκφράζεται αλλά και με τα μαθητικά χρόνια. Ο πρώτος οίκος αποτελεί το σημείο του ωροσκόπου και σχετίζεται με την κληρονομικότητα. Πολλά παιδιά έχουν ανατέλλον ωροσκόπο στο ζώδιο του Ήλιου ενός εκ των δύο γονέων. Ο τρίτος οίκος σχετίζεται με τα παιδικά και πρώτα σχολικά χρόνια, δείχνει τις σχέσεις του παιδιού με τους συμμαθητές του αλλά και τις μαθησιακές δεξιότητες του παιδιού. Ο τέταρτος και ο δέκατος οίκος σχετίζονται με τον πατέρα και τη μητέρα, με το οικογενειακό περιβάλλον, με τις ρίζες και τις καταβολές του παιδιού ενώ ο ενδέκατος μας πληροφορεί για τις φιλίες του παιδιού.

Στην όλη μελέτη πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μελετήσουμε εις βάθος τους κυβερνήτες πλανήτες των προς εξέταση οίκων. Λόγου χάρη ένας τρίτος οίκος με ακμή στον Κριό μπορεί να δείχνει έντονες σχέσεις με τα αδέλφια, διαπληκτισμούς αλλά και αγάπη. Εάν ο τρίτος οίκος έχει ακμή στους Διδύμους θα πρέπει να εξετασουμε τη θέση του Ερμή στο ωροσκόπιο του παιδιού, σε ποιο ζώδιο και οίκο βρίσκεται αλλά και τις όψεις που μπορεί να σχηματίζει. Λόγου χάρη, ένας τρίτος οίκος με ακμή στους Διδύμους κυβερνάται από τον Ερμή. Εάν ο Ερμής βρίσκεται στον Αιγόκερω ενδεχόμενα να φανερώνει μία αποστασιοποιημένη και ψυχρή σχέση των αδελφών, όχι όμως κακή. Μπορεί να λείπει ο ενθουσιασμός αλλά θα υπάρχει η σοβαρότητα και η αξιοπιστία στην μεταξύ τους επικοινωνία. Ωστόσο, κοιτάμε και τις όψεις που δέχεται ο Ερμής. Έστω, ότι ο Δίας βρίσκεται στους Ιχθείς σε εξάγωνο με τον Ερμή του παιδιού. Αυτό αυτομάτως δημιουργεί μία θετική επικοινωνία μεταξύ των αδελφών, με το ένα να ενθαρρύνει το άλλο και κυρίως το παιδί που εξετάσουμε.

Ο τέταρτος, ο δέκατος και ο τρίτος οίκος μελετώνται γιατί συμβολίζουν τα πρώιμα στάδια ενός παιδιού και μας δίνουν σημαντικές πληροφορίες. Σημαντικές πληροφορίες μπορούμε να πάρουμε για ένα παιδί μελετώντας τους εξωκρόνιους πλανήτες, Ουρανό, Ποσειδώνα και Πλούτωνα, οι οποίοι επιδρούν σε επίπεδο γενιών. Με τον τρόπο αυτό θα δούμε τα θέματα που κουβαλάει η γενιά του παιδιού μας και θα έρθουμε σε επαφή με τα δικά τους ζητήματα. Με αυτόν τον τρόπο θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε και να επικεντρώσουμε στις ανασφάλειες και στα ζητήματα που θα κληθεί να λύσει η γενιά του παιδιού μας και το ίδιο μας το παιδί.

Τέλος, στην σύγχρονη αστρολογία σημαντικός είναι ο ρόλος του Χείρωνα, ο οποίος σχετίζεται με τα τραύματα, με τα παιδικά τραύματα που καλούμαστε να εντοπίσουμε και να επιλύσουμε. Ένας Χείρωνας στον Καρκίνο δείχνει προβλήματα και τραύματα που σχετίζονται με την οικογένεια, το σπίτι και την αυτό αποδοχή του παιδιού. Μάλιστα, εάν ο Χείρωνας βρίσκεται στον τρίτο οίκο μπορεί να σημαίνει δυσκολίες στις σχέσεις με τα αδέλφια, κάτι που πρέπει να ξεπεραστεί ή μαθησιακές δυσκολίες στα πρώιμα στάδια του παιδιού. Χρειάζεται να πάρουμε τις πρωτοβουλίες εκείνες που θα στηρίξουν το παιδί μας σε επίπεδο γνώσης και να το καθοδηγήσουμε ενθαρρύνοντας το και δίνοντας κίνητρα να αποκτήσει την αυτοπεποίθηση που του λείπει.