You are currently viewing ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΡΜΗ (MERCURY RETURN)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΡΜΗ (MERCURY RETURN)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΡΜΗ (MERCURY RETURN)

Ο Ερμής στην αστρολογία κυβερνάει τα ζώδια των Διδύμων και της Παρθένου. Συμβολίζει το νου και συνδέεται με τις καθημερινές μας δραστηριότητες, την επικοινωνία, το διάλογο, τις συζητήσεις, το εμπόριο, τις εμπορικές διαπραγματεύσεις και το δημόσιο διάλογο. Μας δίνει σημαντικές πληροφορίες για την πνευματικότητα και την διανοητική αντίληψη ενός ανθρώπου. Αποτελεί ένδειξη του τρόπου σκέψης και στο πως λαμβάνουμε αποφάσεις. Αποτελεί σύμβολο των καθημερινών μετακινήσεων, των ταξιδιών, της μάθησης, της συγγραφής και της καθημερινής μας συνδιαλλαγής με τους ανθρώπους. Κάθε χρόνο, λίγο πριν ή μετά τα γενέθλια μας ο Ερμής επιστρέφει στη γενέθλια θέση του, σπάνια αυτή η θέση συμπίπτει με την ημέρα των γενεθλίων μας. Η επιστροφή του Ερμή συμβαίνει μία φορά το χρόνο, κοντά στα γενέθλια μας και δίνει σημαντικές πληροφορίες για την χρονιά που ακολουθεί μέχρι την επόμενη επιστροφή του Ερμή.

Η θέση συμπίπτει πάντοτε με τη γενέθλια θέση, επομένως από άποψη ζωδίου έχουμε πάντα την ίδια προσέγγιση και αντιμετώπιση. Υπάρχουν όμως σημαντικές διαφοροποιήσεις από έτος σε έτος. Αυτό που εξετάζουμε προσεκτικά είναι ο ωροσκόπος που ανατέλλει κατά την επιστροφή του Ερμή. Την στιγμή της επιστροφής του Ερμή στη γενέθλια θέση του, καταστρώνουμε έναν χάρτη, ο οποίος μας παρέχει σημαντική πληροφόρηση για ζητήματα που άπτονται του πλανήτη. Εξετάζουμε προσεκτικά τον οίκο στον οποίο βρίσκεται ο Ερμής κατά τη διάρκεια της επιστροφής. Λόγου χάρη, ο Χ είναι Τοξότης, με γενέθλιο Ερμή στις 7ο 17’’ του Αιγόκερω. Όταν ο Ερμής επιστρέψει στις 7ο 17’’ του Αιγόκερω καταστρώνουμε τον νέο αυτόν χάρτη. Για το έτος 2020 ο Ερμής επιστρέφει σε αυτήν την θέση ανήμερα των Χριστουγέννων, 25/12/2020 ενώ ο ίδιος έχει γεννηθεί στις 12/12. Η ημέρα της επιστροφής του Ερμή δεν συμπίπτει με τα γενέθλια του.

Σημείο προς διερεύνηση νούμερο δύο! Ο ωροσκόπος για αυτήν την χρονιά ανατέλλει στους Διδύμους. Τι σημαίνει αυτό; Μία πολύ σημαντική χρονιά για ζητήματα που αντιπροσωπεύει ο πλανήτης Ερμής. Κυβερνήτης πλανήτης των Διδύμων είναι ο προς μελέτη πλανήτης, ο Ερμής. Η χρονιά που ακολουθεί αναμένεται σημαντική στη διαχείριση του λόγου, στις επικοινωνίες, στις διαπραγματεύσεις και στις συνδιαλλαγές του ατόμου. Πολύ πιθανόν να πραγματοποιήσει αρκετά ταξίδια εντός συνόρων ή περιοχής. Μία χρονιά με ιδιαίτερη έμφαση στην επικοινωνία, στις καθημερινές αλληλεπιδράσεις και στον τρόπο που σκέφτεται, που εκφράζεται και επικοινωνεί. Έμφαση και εξελίξεις σε σχέση με αδέλφια και στενούς συγγενείς. Το άτομο μπορεί να έχει εξελίξεις από αυτούς τους τομείς. Πιθανώς να προβεί στην αγορά ενός αυτοκινήτου ή στην αλλαγή. Πιθανή μια μετακόμιση για λόγους προσωπικούς ή επαγγελματικούς.

Φυσικά, μελετάμε τον οίκο στον οποίο βρίσκεται ο Ερμής. Παραδείγματος χάρη, εάν πέφτει ο Ερμής στον όγδοο οίκο δείχνει μία ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα οικονομικά, κληρονομιά, εφορίας, διατροφής, δανείων και σε σχέση με χρήματα προς τρίτους. Η χρονιά αναμένεται χρονιά διεύρυνσης ή καλύτερα διερεύνησης και μελέτης σε βάθος μιας και ο όγδοος οίκος σχετίζεται με το ζώδιο του Σκορπιού. Επιπλέον, σημαντικές πληροφορίες παίρνουμε από τις όψεις που δέχεται ο πλανήτης την ημέρα της επιστροφής. Λόγου χάρη, ένα τρίγωνο με τον Ουρανό μπορεί να δείχνει ενθουσιώδεις επικοινωνίες, αλλαγή και ανανέωση στον τρόπο σκέψης, ιδεολογίας και αντίληψης. Ο εκσυγχρονισμός της σκέψης, η επαφή με το διαδίκτυο και την τεχνολογία μπορούν να ενισχύσουν το άτομο. Ένας Ποσειδώνας σε τετράγωνο με τον Ερμή κατά την ημέρα της επιστροφής του πλανήτη μπορεί να δείχνει διανοητική σύγχυση, θολούρα, υποκειμενικότητα και εξαπάτηση. Το άτομο δεν αποκλείεται να πέσει θύμα του ίδιου του του εαυτού ή εξιδανίκευσης μέσα σε σχέσεις.

Υπάρχουν πολλά προγράμματα αυτοματοποιημένα, που δίνουν την κατασκευή του χάρτη της επιστροφής του Ερμή ωστόσο η ερμηνεία είναι μία αρκετά σύνθετη διαδικασία και απαιτεί εξονυχιστική μελέτη του χάρτη και των επιρροών. Ο αείμνηστος αστρονόμος και αστροφυσικός Kepler παρέχει το μεγάλο αστρολογικό εργαλείο που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα.

Επιπρόσθετα, θέλω να σας δώσω μία πληροφορία. Στην αστρολογία υπάρχουν πολλές κατηγοριοποιήσεις για τους οίκους. Οι οίκο χωρίζονται με βάση το στοιχεία τους σε γωνιακούς, διαδοχικούς και κατιόντες. Οι πιο σημαντικοί είναι οι γωνιακοί (1,4,7,10), ακολουθούν οι διαδοχικοί (2,5,8,11) που καλούνται έτσι γιατί διαδέχονται στους γωνιακούς και οι κατιόντες (3,6,9,12). Οι γωνιακοί αντιστοιχούν στα παρορμητικά ζώδια (Κριό, Καρκίνο, Ζυγό, Αιγόκερω), οι διαδοχικοί στα σταθερά ζώδια (Ταύρο, Λέοντα, Σκορπιό, Υδροχόο) και οι κατιόντες στα μεταβλητά ζώδια (Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες, Ιχθείς). Όταν ο Ερμής θα βρεθεί σε γωνιακούς οίκους τα γεγονότα θα διαδραματιστούν στο πρώτο τετράμηνο του έτους, σε διαδοχικούς οίκους στο μέσον της χρονιάς και τέλος εάν η θέση του Ερμή συμπέσει σε κατιόντα οίκο τα γεγονότα θα λάβουν χώρα το τελευταίο τετράμηνο της χρονιάς.

Εκτός λοιπόν της ηλιακής και της σεληνιακής επιστροφής που αποτελούν σημαντικές μεθόδους πρόβλεψης υπάρχει και ο χάρτης της επιστροφής του Ερμή. Εάν ενδιαφέρεστε για ζητήματα φύσεως Ερμή μια ανάλυση θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη ώστε να εκμεταλλευτείτε τις επιρροές της νέας χρονιάς.